Fiskestopp på tre vann i Tydal

FISKESTOPP ELGESJØEN

Østby og Essand grunneierlag melder at det fra og med 28. april blir fiskestopp på Elgesjøen. Dette gjelder frem til 1. juli 2021. Informasjon om fisket etter dette vil bli kunngjort senere. 

 

FISKESTOPP LANGFALLSJØENE!

Etter en tid hvor grunneiere har prøvd å oppfordre folk til å vise måtehold uten å få noe gehør så har man dessverre sett seg nødt til å stoppe fisket på Langfallsjøene. Vi håper folk forstår at mindre vann ikke tåler utstrakt fiske for mat og heller benytter seg av våre større sjøer til denne type fiske

Begrunnelse for stenging:

“Det har over flere år nå blitt drevet rovfiske på Langfallsjøene. Dette har blitt utøvd sommer som vinter.

Det er personer som ligger i lavvo/telt og har med kano, gummibåt, garn ,oter, liner samt en mengde pilkestikker over lengre tid.

Skal vi forhindre at den genetiske fiskestammen blir helt ødelagt, og bevare denne for fremtiden på disse sjøene, ser vi grunneiere dessverre oss nødt til å stenge all form får fiske med umiddelbar virkning og på ubestemt tid. Det er veldig synd at noen få ødelegger for alle, og at vi derfor ser oss nødt til å iverksette dette tiltaket.”