Gjenåpning av fiske i Elgesjøen og Gardkleppsjøen

Østby Esand grunneierlag åpner igjen for fiske i de to sjøene Elgesjøen og Gardkleppsjøen fra 1. juni 2022. For å unngå et for stort trykk på vannene så innføres det begrensninger på antall kort og samt fangstbegrensning på 2 fisk per dag. Stående redskap, og utlegg er ikke lovlig.

Det opprettes et eget kort for hver av disse sjøene som selges via inatur.no. Det vil bli et maks antall på 4 solgte kort per dag.
For innenbygdsboende så gjelder Tydalskortet for innenbygdsboende, de samme reglene for redskap og fangstbegrensninger gjelder.

Klikk på navnet for å gå til salgsider for fiskekort.

Elgesjøen

Gardkleppsjøen