Gjenåpning av øvre del av fluesone i Tya

Det er bestemt at deler av den stengte strekningen i Tya åpnes for kortsalg igjen. Strekningen fra Håen og opp til fiskefabrikken er fortsatt stengt.
Det er bestemt at deler av strekningen åpnes, men det med endrede regler. Dette blir en ren fluesone fremover hvor det ikke er tillatt å avlive fisk. Ønsker man å ta med seg fisk hjem, må man fiske i noen av de andre vann og vassdrag i Tydal. Det kan bli endringer på dette når vi anser det som forsvarlig å ta ut fisk. Det vil jobbes aktivt i årene fremover med å få Tya til å bli en av Nordens aller beste elver igjen.  
 
Se noen av reglene under:
  • Fluesonen strekker seg fra Esfossen og ned til Fiskefabrikken på Løvøya på sørsiden av elven og ned til Fættvollen på Nordsiden av elven. Se også kart på inatur.no.
  • Det tillates ikke uttak av fisk på denne delen. All fisk settes tilbake.
  • Kun fluefiske med fluestang hvor snøret utgjør kastevekten er tillatt. Alt annet redskap er forbudt.
  • Kun tillatt med mothakeløs enkeltkrok.
  • Knuteløs håv må brukes.
  • Maks 4 kort selges på strekningen per dag. 
Undersøkelser: Det vil årlig gjøres undersøkelser på denne strekningen for å kartlegge bestanden av ørret og dens utvikling i årene som kommer. Drivtelling av bestanden vil gjennomføres 1 til 2 ganger årlig ved lav vannføring. Hovedsakelig vil dette skje en dag i august hvert år, men kan forekomme ved gunstige forhold tidligere på sesongen.
All fisk som tas skal settes ut igjen