Utvidelse av sesongen for isfiskeløypene.

Tydal kommune har utvidet sesongen for isfiskeløypene til Nesjøen og Esand til og med 17. mai. Det kreves da både løypeavgift og fiskekort for kjøring på løypene. 

Obs! Løypene kan likevel stenges på kort varsel orm føret forsvinner eller pga reindrift.